PREMIOS E RECOÑECEMENTOS
XOSÉ NEIRA VILAS

1954.- Premio por “Leccións sinxelas para a mocidade emigrada”. Lar Galego de
Caracas.

1958.- Premio de poesía. Homenaxe a Curros Enríquez. Centro Ourensán de
Buenos Aires.

1960.- Premio de poesía “Canto a Galicia”. Centro Galego de Buenos Aires.

1963.- Premio por texto para os colexios de primaria. Ministerio de Educación
de Cuba.

1965.- Premio (compartido con Anisia Miranda), por cadanseu libro de contos
para nenos. Xornada Internacional da Infancia, Cuba.

1971.- Premio de narrativa (un conto) nos Xogos Florais Minho-Galaicos, Guima-
raes, Portugal.

1977.- Premio da Crítica Española, pola novela “Aqueles anos do Moncho”.

1981.- Premio da Crítica Galega (ensaio) por “Galegos no Golfo de México”.

1982.- Medalla Raúl Gómez García, do Sindicato de Traballadores da Cultu-
ra de Cuba.

1986.- Premio de Xornalismo “El diablo cojuelo”, de Cuba.

1986.- Pedrón de Honra do Patronato do Pedrón, Padrón.

1988.- Medalla Castelao. Xunta de Galicia.

1989.- Curuxa de Honra (compartida con Anisia Miranda). Museo do Humor do
Concello de Fene, A Coruña.

1989.- Medalla “Celanova Casa dos Poetas”. Patronato Curros Enríquez,
Celanova.

1993.- Premio da Feira do Libro da Coruña. Federación de Libreiros de Galicia.

1993.- Premio “Facer País”. Irmandade da Cultura, Moaña, Pontevedra. Entre-
Goullo Díaz Pardo, premiado o ano anterior.

1994.- Homenaxe polo Día das Letras Galegas. Asociación Cultural Monte
Branco. Praca de pedra na casa cultural dos veciños. Edición dunha anto-
loxía de poesía.

1995.- Premio da Fundación San Martiño. A Estrada, Pontevedra.

1997.- Premio de “La voz de Galicia”, por labor cultural na Comarca do Deza.

1997.- Premio Vitalicio da Fundación Barrié de la Maza.

1998.- Título de Doutor Honoris Causa pola Universidade da Coruña.

1998.- Galego do mes de xaneiro de 1998. “El Correo Gallego”, Santiago.

1999.- Vieira de Prata, do Patronato da Cultura Galega de Montevideo.

1999.- Homenaxe “O escritor na súa terra”da Asociación de Escritores en Lingua
Galega. Monolito nas ínsuas de Gres. Entrega da escultura “Letra L”.
Nome a unha rúa de Vila de Cruces.

1999.- Insignia de Ouro do Centro Galego de Barcelona.

1999.- Premio “Arquivo da Emigración”, na modalidade de prensa escrita. Conse-
llo da Cultura Galega.

2000.- Medalla “Por la Cultura Nacional”. Ministerio de Cultura de Cuba.

2000.- Diploma de Recoñecemento “Nicolás Guillén” da Unión de Escritores e
Artistas de Cuba.

2000.- Premio “Irmandade do Libro”. Federación de Libreiros de Galicia.

2000.- Medalla “Manuel Reimóndez Portela”. Fundación de Exposicións e
Congresos da Estrada.

2000.- No Museo da Galea (Alfoz, Lugo) inauguración da Fonte do Mandil (dedi-
cada a Neira e a Anisia). Acto público.

2001.- Ingreso na Real Academia Galega como membro numerario. Preside Fran-
cisco Fernández del Riego. Responde Xesús Alonso Montero.

2003.- Título de Doctor Honoris Causa pola Universidade da Habana, Cuba.

2004.- Premio “Trasalba”, entregado en acto público en Trasalba, Amoeiro, Ou-
rense.

2004.- Salón Anual do Libro Infantil e Xuvenil, dedicado a Neira e a Anisia.
(exposición de libros de ambos, presentacións, encontros con nenos e nenas).

2006.- Fillo Predilecto de Vila de Cruces, e Anisia Filla Adoptiva. Acto solemne no
Auditorio de Vila de Cruces. Coa presencia do Alcalde e do Presidente da
Xunta.

2006.- Galego do Ano 2005, galardón outorgado polo Fogar de Bergantiños
(Carballo).

2006.- Premio “Percebe de Ouro”. Corme, Ponteceso, A Coruña.

2006.- Premio Ramón Piñeiro “Facer País”. Asociación Cultural Val de Lán-
Cara, Lugo.

2006.- Premio “Pedra da Memoria Histórica”. Estación Marítima de Vigo.

2006.- Homenaxe (a Neira e a Anisia) na “Noite Poética”. Becerreá, Lugo. Acto
Público. Poesía, teatro, música.

2007.- Homenaxe (a Neira e a Anisia) en Cambados, organizado pola Asociación
De Libreiros da provincia de Pontevedra.

2007.- O Centro de Iniciativas e Turismo da Estrada entrégalle a Neira“O Salmón
de Ouro.

2008.- A Asociación Cultural Xermolos, da Terra Cha (Guitiriz) entrégalles a
Anisia e a Neira o título de “Chairegos de Honra”.

2009.- Entréganlle a Neira na Coruña o Premio “O Facho de Ouro”, patrocinado
Pola Asociación Cultural “O Facho”.

2009.- Estréase no Teatro Principal, de Santiago o documental de Pablo Iglesias
“X.N.V.Memoria da emigración”.

2009.- Entréganlles a Anisia e a Neira o Premio “Bos e xenerosos” (un busto de
Eduardo Pondal), en Ponteceso, na Fundación que leva o nome do poeta.

2009.- Homenaxe no Museo Verbum, de Vigo “A Xosé Neira Vilas e a Balbino, o
Neno labrego”, tal o título dun libro editado por Ismael González, que se
Regalou a todos os asistentes. Moita xente. Diversas intervencións. Concer-
to.

2009.- Entrégalle a Neira na Estrada o Premio de Xornalismo “Manuel Reimón-
dez Portela.

2010.- Entréganlle en Vigo o Premio “Laxeiro”. (Entrégallo o Conselleiro de
Cultura da Xunta).

2010.- Homenaxe (referido a “Memorias dun neno labrego”, na Universidade
A distancia, Lalín. Participan varios profesores durante tres días.

2010.- A Deputación de Pontevedra entrégalle a Neira o Premio Provincial de
Cultura e Arte. Acto público moi concurrido. Faille a entrega o Presidente
da Xunta de Galicia.

2010.- A Escola Municipal de Teatro e o grupo teatral Metátese, de Palas de Rei,
Galardoa a Anisia e a Neira co Premio “Coreón”.

2011.- Premio Anual “Irmandade do Libro”da Federación de Libreiros. Acto en
Narón. Entréganlle á Fundación Xosé Neira Vilas o Premio de “Fomento
da Lectura”.

2011.- En acto público celebrado na Deputación de Lugo, a Asociación Galega de
Editores entrégalle a Neirao Premio ó Escritor máis Destacado do ano
2010.

2011.- Homenaxe organizada pola Liga Estudantil Galega., na Facultade de Filo-
Loxía da Universidade de Santiago, polos 50 anos de “Memorias dun neno
Labrego”. Participan diversos profesores, durante dous dís.

2011.- Entréganlle a Neira o curioso título de Comendador do Cocido de Lalín.

2011.- Nomean a Neira Membro de Honra de Gálix (filial galega de IBBY, Aso-
ciación Internacional do Libro Infantil e Xuvenil).

2011.- No Paraninfo da Universidade de Santiago, o Cónsul Xeral de Cuba en
Galicia, imponlle Neira a Medalla Alejo Carpentier, outorgada polo Con-
Sejo de Estado da República de Cuba. Falan o Cónsul cubano, a profesora
Ana Chouciño, e Neira pronuncia un discurso de agradecemento. Preside e
Clausura o acto o Reitor.

 

OUTROS

1.- Unha rúa Xosé Neira Vilas en Perillo (Oleiros).
2.- Unha rúa Xosé Neira Vilas en As Pontes.
3.- Unha rúa Xosé Neira Vilas en Vila de Cruces.
4.- Unha rúa Xosé Neira Vilas na vila de Arzúa.

5.-Instituto xosé Neira Vilas en Perillo (Oleiros).
6.-Colexio Xosé Neira Vilas en Peitieiros (Gondomar).
7.- Escola Unitaria Xosé Neira Vilas en Amodia, Vilariño (Cambados).
8.- Aula Xosé Neira Vilas no colexio de Canido – Mera, Oleiros.
9.- Aula Xosé Neira Vilas no colexio Rosalía de Castro. Vigo.
10.- Aula Xosé Neira Vilas no colexio de Alxén, Salvaterra de Miño.
11.- Sección Infantil da biblioteca da Asociación Cultural “O Penedo”. Maniños
Fene.
12.- Salón de actos Xosé Neira Vilas no Instituto de Celanova.
13.- Biblioteca Municipal Xosé Neira Vilas, de Vila de Cruces.
14.- Biblioteca Municipal de Touro (A Coruña).
15.- Fundación Xosé Neira Vilas en Gres (Vila de Cruces).
16.- Banco sentadoiro no Monumento ó Camiñante Descoñecido, Barallobre, Fene.
(todos os bancos que arredoan o Monumento teñen nomes de escritores).

17.- Membro da Comisión Revisora de Contas da Irmandaade Galega. Buenos
Aires, 1955.
18.- Representante electo na Asamblea de Representantesdo Centro Galego de
Buenos Aires (1957- 1960).
19.- Secretario da Asociación de Amigos de la Avenida de los Constituyente,
Buenos Aires (1952-1954).
20.- Prosegredario Xeral do Centro Pontevedrés de Buenos Aires.
21.- Vicesegredario da Comisión Organizadora do Primeiro Congreso da Emi-
Gración Galega. Buenos Aires, 1956.
22.- “Fonte do mandil”(pequeno monumento) en A Galea, en Alfoz, Lugo.
(Dedicada a Neira e a Anisia).
23.- Membro de honra da Asociación de Amizade Galicia-Cuba Francisco
Villamil. Vigo.
24.- Membro de Honra da Asociación de Escritores en Lingua Galega.
25.- Membro de Honra da Fundación Curros Enríquez, de Celanova.
26.- Socio de Honra da Sociedade de Carbia (Vila de Cruces), de Buenos Aires.
27.- Socio de Honra da Sociedade Promoción da Cultura Galega de Zurich (Suíza).
28.- socio de Honra da Casa de Galicia de Córdoba (Andalucía).
29.- Membro da Unión Nacional de Escritores e Artistas de Cuba.
30.- Membro Fundador da Unión de Periodistas de Cuba.
31.- Secretario Xeral das “Mocedades Galeguistas” de Buenos Aires (1954-56).
32.- Codirector do periódico “Adiante”, das Mocedades Galeguistas de Buenos
Aires. (1953-58).
33.- Responsable da revista “Industria Automotriz”, A Habana, 1962-65.
34.- Fundador e Director da Sección Galega do Instituto de Literatura e Lin-
güística da Habana (1969-1992).
35.- Biblioteca Municipal (Xosé Neira Vilas) no barrio do Calvario (Vigo).
36.- Homenaxe no Auditorio de Sanxenxo. Interveñen institutos e colexios do
Concello.
37.- Homenaxe en Lalín polo 50 aniversario de Memorias dun neno labrego.
Inaugúrase unha escultura en pedra de Balbino.
38.- Homenaxe en Vila de Cruces polo 51 aniversario de memorias dun neno labre-
go. Interveñen o Presidente da Xunta, o Presidente da Deputación de Pon-
tevedra, o Conselleiro de Cultura e Educación e o bispo de Tui.
39.- Homenaxe en Guimarei olo 50 aniversario de memorias dun neno labrego.
40.- Acto en Arzúa. Póñenlle o nome de Xosé Neira Vilas a unha rúa.

 

INFORMACIÓN ATA O DÍA ABRIL 2012